Marinestuen


Marinestuen Frederikshavn

Nyt fra Marinestuen

FORMANDSBREV
12 DEC 2020


Jeg vil starte med at ønske dig og din familie glædelig jul og godt nytår.


Det har jo ikke været nogen drømmestart på hvervet som Formand, at skulle medvirke til nedlukning af Marinestuen, aflysning af arrangementer samt indførelse af begrænsninger, men sammen med en ihærdig og kreativ bestyrelse, er det lykkedes at holde skruen i vandet med så få begrænsninger som muligt, med de anbefalinger og påbud myndighederne kommer med.
Corona begrænsningerne påvirker desværre os alle, men der er lys for enden af tunlen.
Når vi nu skal kigge fremad, har vi indført Rygepolitik fra 1. januar 2021 at regne.
Det er egentlig en beslutning, som blev taget for flere år siden, men skiftende bestyrelser har ventet med at iværksætte beslutningen, til forholdene og tiden var til det.
Vi mener forholdene er til det nu, hvor vores terrasse, med varmelamper, er færdig, og vi slutter os til størsteparten af afdelinger af Marineforeningen samt det øvrige samfund, hvor der også er rygeforbud.


Selvfølgelig vil det give lidt ulejlighed for nogle enkelte, at skulle gå ud på terrassen for at ryge, men det er mest aktuelt i vinterhalvåret, for om sommeren sidder de fleste alligevel derude.
I kraft af, at vi er en kammeratskabsforening, symboliseret ved tovværket, som omkranser vores Medlememblem, er det kun et lille offer at bringe, for at give plads til de af vores medlemmer og indbudte gæster, som ikke kan lide rygning indendørs, hvadenten de selv ryger eller ej, og i særdeleshed for de, der lider af alergi eller luftvejsproblemer.


I 2021 skal vi jo også bruge vores opsparede midler, og hvad får vi så for dem?

De opsparede midler bidrager til 100 års Jubilæumsarrangement d. 12. juni 2021, hvor vi starter fra morgenstunden, og slutter kl. 1500. (Se det udsendte program.)

Resten af midlerne + en sjat af kassebeholdningen bruges i forbindelse med vores 100 års Jubilæumsfest, som vi afholder på Knivholt lørdag d. 19. juni 2021, til en atraktiv pris for vores medlemmer. (Se også den udsendte indbydelse.)


Med disse ord ønsker jeg endnu en gang GLÆDELIG JUL og GODT NYTÅR, og håber på, der er bragt lidt klarhed over, hvilken kurs bestyrelsen har sat, foreløbig for 2021.


Venlig Orlogshilsen
Preben Olsen
Formand

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frederikshavn Marineforening Søndergade 184, 9900 Frederikshavn Tlf. 20339099.

mail: marinestuen@mail.dk

Åbningstider:  Hver Søndag kl. 1100-1500.

Samt vinterhalvåret okt. til  udg. af mar.:  Fredag kl. 1400-1700