Nyt fra Bestyrelsen

 

Marinestuen Frederikshavn

 

Nyt fra Bestyrelsen

Aktiviteter

18.4 Banko kl. 18.30. 29 deltagere

 

4.5 Ulkeaften kl. 18. Wienerschitzel. 25 deltagere

 

27-29.4. Sendemandsmøde. Vi var repræsenteret af Masao, Claus, Anita og Marianne.

 

Stiftelsesdag 12. juni kl. 7.45. Morgenskafning efter flaghejsning. Vi laver et opslag i forgangen plus Facebook.

 

Øvrigt

 

Det blev endnu engang slået fast, efter en hændelse, at det ikke er tilladt at have hund med i marineforeningen. Det er bartenderens job at håndhæve reglen eller en fra bestyrelsen, hvis vedkommende er til stede. Det må normalt være nok, at sige det til medlemmet – så vi går ud fra det så bliver respekteret. Besluttet, at der på vestsiden bliver sat en hundekrog op.

 

Sommertur 2018 – der bliver arbejdet på forslag til turen 2.9 2018. Vi vil have tjekket inden 1.7 2018 om der kan samles 40 personer. Hvis ikke bliver der sommerfest i stuen den 1.9 2018. Der er sat opslag op og tilmeldingsliste i stuen. I prisen er bus samt mad inkluderet. Drikkelse er for egen regning

 

Der er fremsat ønske om at komme på Flådestationen og se den nye havneudvidelse på det militære område. Masao forespørger og så sætter vi opslag op i stuen. Det bliver torsdag, den 7. juni kl. 19.

 

Besluttet at vi vil have malet stuen. Vi tager alt ned uden søm/skruer og så sættes det op samme sted. Samtidig rengør vi tingene.

 

Masao gav en orientering fra Sendemandsmødet. Mente kammeratskabsaftenen gav mange input, da der kunne ske erfaudveksling. Selve sendemandsmødet var noget tamt. Vi havde et indlæg om, hvorfor vi ikke måtte se referater fra landsbestyrelsesmøde og fra Forretningsudvalget. Blev støttet af andre og sagen overgik til drøftelse i Landsbestyrelsen. For resten af sendemandsmødet afventer vi det officielle referat. o Flere MF havde venskabsafdelinger. Blev drøftet, men da der ikke lige var nogen, der sprang i øjnene, blev vi enige om, at afprøve om nogen af vores medlemmer for egen regning vil med på besøg i Marineforeningerne i vores eget distrikt. Praktisk 1-2 gange om året. Vi laver et opslag og dem, der vil med finder ud af det med kørsel og så drejer det sig om at besøge en anden MF i deres åbningstid

Frederikshavn Marineforening Søndergade 184, 9900 Frederikshavn Tlf. 20339099.

mail: marinestuen@mail.dk

Åbningstider: Hver Søndag kl. 1100-1500.

Samt vinterhalvåret okt. til udg. af mar.: Fredag kl. 1400-1700